ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nom

Cognoms

Subscriu-te

Oferta pública d’ocupació

Tècnic/a C-1 – Socorrista per les instal·lacions del Palai de Gèu de Vielha

Inici d’inscripció

24/07/2017

Final d’inscripció

14/08/2017

Estat d’inscripció

Cerrado

Anunci contractació

Resultats 2n exercici i valoració mèrits

Resultats exercici d’aptitud teòric-pràctica

Llista provisional d’admesos i exclosos

Bases

Convocatòria

Sol·licitud

Tècnic/a C-1 – Tècnic/a esportiu per les instal·lacions del Palai de Gèu de Vielha

Inici d’inscripció

24/07/2017

Final d’inscripció

14/08/2017

Estat d’inscripció

Cerrado

Anunci contractació

Resultats 2n exercici i valoració mèrits

Resultats exercici d’aptitud teòric-pràctica

Llista provisional d’admesos i exclosos

Convocatoria

Bases

Sol·licitud

Convocatòria plaça de funcionari/a interí/na de programa, escala administració general, subescala tècnica, grup A, subgrup A2

Convocatoria BOP 144 26.07.17

Inici d’inscripció

26/07/2017

Final d’inscripció

16/08/2017

Estat d’inscripció

Cerrado

Bases

Convocatòria

Sol·licitud

Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida