ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nom

Cognoms

Subscriu-te

Corporació

Equip de govern

L’Equip de Govern esta integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia. L’Equip de Govern dóna compte al Ple.

Les funcions que corresponen a l’Equip de Govern són: l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, l’exercici de les competències que li pugui delegar l’alcalde o el Ple municipal i l’exercici de les competències que li atribueixi directament la legislació sectorial. 

Juan Antonio Serrano Iglesias

Educació, Promoció económica i Treball

Jacinto Cuny Moga

Serveis Municipals i Pedanies, Medi natural i Paisatge

Alberto López López

Juventut, Esports, Turisme i Comunicació

Ramón González Puyol

Serveis Municipals i Pedanies, Governació

Vanessa Fandiño Álvarez

Governació, Noves Tecnologies, Transparencia i Administració Electrònica

Elena Vidal Díaz

Medi Natural i Paisatge

Raquel Martínez Chamizo

Cultura, Acció Social i Participació Ciutadana

Dana Catalina Diddi

Promoció Econòmica i Treball

Yolanda Riestra García

El ple

El Ple és l’òrgan municipal bàsic. Adopta les principals decisions de l’Ajuntament. Està integrat per la totalitat de regidors i regidores i presidit per l’alcalde.
El consistori de Vielha e Mijaran està format per 13 regidors i regidores. La seva composició, després de les eleccions locals del 26 de maig de 2019, és la següent: 9 regidors i regidores de UA-PSC, 3 de CDA, 1 de Amassa.

Les sessions ordinàries del Ple municipal es celebren amb periodicitat mensual, el tercer dimecres de cada mes a les 10 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi. 

Juan Antonio Serrano Iglesias

Alcalde

Jacinto Cuny Moga

1er Tinent Alcalde - Regidor

Alberto López López

2ª Tinent Alcalde - Regidor

Ramón González Puyol

3er Tinent Alcalde - Regidor

Vanessa Fandiño Álvarez

4ª Tinent Alcalde - Regidora

Elena Vidal Díaz

Regidora

Raquel Martínez Chamizo

Regidora

Dana Catalina Diddi

Regidora

Yolanda Riestra García

Regidora

Joan Pau Perdices Pla

Regidor

Núria Perramon Palacios

Regidora

Enric Jiménez Rius

Regidora

Julian Fernandez Alonso

Regidor

Alcaldes E.M.D.


Héctor Manero Vicente

President E.M.D. Aubèrt

Josep Maria Verges

President E.M.D. Escunhau-Casarilh

Marc Cuny Moron

President E.M.D. Betren

Jesús Ordoñez Jaquet

President E.M.D. Gausac

Juan Berdie Peguera

President E.M.D. Casau

Francisco Jose Costas Sarcos

President E.M.D. Vilac

Borja Bernadets Coyo

President E.M.D. Arrós e Vila

Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida