ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nom

Cognoms

Subscriu-te

Corporació

Equip de govern

L’Equip de Govern esta integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia. L’Equip de Govern dóna compte al Ple.

Les funcions que corresponen a l’Equip de Govern són: l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, l’exercici de les competències que li pugui delegar l’alcalde o el Ple municipal i l’exercici de les competències que li atribueixi directament la legislació sectorial. 

Juan Antonio Serrano Iglesias

Governació, Turisme, Comerç i Promoció económica, Ordenació terriotorial i Urbanisme

Jacinto Cuny Moga

Infraestructures, Obres i Serveis, Pedanies, Medi ambient i Medi natural

María Vergés Pérez

Eduació, Cultura i Comunicació, Acció social i Ciutadania

Ramón González Puyol

Infraestructures, Obres i Serveis

Elena Vidal Díaz

Acció social i Ciutadania

Alberto López López

Esports, Juventut i Noves tecnologies

El ple

El Ple és l’òrgan municipal bàsic. Adopta les principals decisions de l’Ajuntament. Està integrat per la totalitat de regidors i regidores i presidit per l’alcalde.
El consistori de Vielha e Mijaran està format per 13 regidors i regidores. La seva composició, després de les eleccions locals del 27 de maig de 2015, és la següent: 7 regidors i regidores de UA-PSC, 5 de CDA, 1 de C’s.

Les sessions ordinàries del Ple municipal es celebren amb periodicitat mensual, el tercer dimarts de cada mes a les 10 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi. 

Juan Antonio Serrano Iglesias

Alcalde

Jacinto Cuny Moga

1er Tinent Alcalde - Regidor

María Vergés Pérez

2º Tinent Alcalde - Regidor

Rufino Martinez Cau

Regidor

Ramón González Puyol

3er Tinent Alcalde - Regidor

Elena Vidal Díaz

Regidora

Alberto López López

4ª Tinent Alcalde - Regidor

Àlex Moga Vidal

Regidor

Joan Pau Perdices Pla

Regidor

Agustín Calbetó Escrig

Regidor

Mª Luisa Estevez Sans

Regidora

Montse Garcia Roca

Regidora

Ane Miren Arteaga Navarro

Regidor

Alcaldes E.M.D.


Josep Maria Verges

President E.M.D. Escunhau-Casarilh

Leopoldo Bonillo Granados

President E.M.D. Aubèrt

Francisco Faure Martín

President E.M.D. Betren

Jesús Ordoñez Jaquet

President E.M.D. Gausac

Juan Berdie Peguera

President E.M.D. Casau

Juan Luis Ramos Ruiz

President E.M.D. Vilac

Juan José Grijalba Gallart

President E.M.D. Arrós e Vila

Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida